Educatie

Activitățile și serviciile educaționale pe care le vom dezvolta împreună, dincolo de cele specifice, ancorate în educația și formarea membrilor în domeniul beauty, vizează totodată și dezvoltarea competențelor profesionale ale propriilor membri, cât și oferirea de suport și consultanță celor interesați de la nivelul comunității noastre restrânse sau lărgite.

Tipurile de activități și servicii educaționale oferite vor fi proiectate în concordanță cu nivelul și tipul expertizei existente în unitatea în care membrul nostru activează sau își dorește să activeze.

Transparenta

Suntem deschiși şi onești în relaţiile din interior cu membri afiliați şi în cele din exterior cu cei interesați de activitatea noastră, periodic vă ținem la curent, prezentând rapoarte de activitate și/sau agende de lucru ale membrilor, precum și vom furniza informații despre modul în care sunt gestionate resursele materiale şi financiare ale Asociației, pentru noi transparența fiind unul din pilonii principali ai asociației noastre prin alegerea comunicării deschise.

Consultanta

ANSBR susține activitatea membrilor printr-un flux activ de informații, oferirea de consultanță și asistență de specialitate, precum și furnizarea de servicii membrilor săi în toate domeniile aferente desfășurării activității, marketing sau management pentru dezvoltarea acestora pe plan profesional din punct de vedere individual, dar și al echipei din care fac parte.

Totodată, urmare consultării dumneavoastră în calitatea de membru al Asociației noastre profesionale, elaborarea proiectelor de acte normative cu incidență asupra conceptelor promovate, stabilirea de standarde ocupaționale și susținerea acestora la nivel decizional în relația cu administrația publică centrală și locală (după caz).

ANSBR acordă membrilor săi asistență atunci când aceștia își exprimă dorința, privind negocierile bipartite și tripartite în vederea perfectării anumitor contracte, acorduri sau parteneriate.

Legislatie

ANSBR își propune monitorizarea modificărilor legislative, precum și modul de aplicare al legislației exsitente și a strategiei Guvernului în activitatea economico-socială pentru o mai bună prezentare a principalelor constatări și recomandări în domeniile legate de activitatea membrilor la locul de muncă, precum și activitățile conexe ale domeniului beauty.

– Ordinul privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de înfrumusețare corporala nr. 1136/2007

– Ordin MS 178/2020 – Prelungire termen saloane înfrumusețare

– Ordin MS 15 din 2020 – Saloane înfrumusețare și prestatori DDD